EkviMed Clinical Informatics er en samling vitenskapelige artikler som er publisert her, kun. For øyeblikket inneholder den seks studier.

 

De to første beskriver en empirisk modell. De neste tre formaliserer den empiriske kliniske modellen. Den siste artikkelen gjelder medisinsk semantikk.

 

Studienes "Proof of Concept" er EkviMed DiCal, som implementeres i disse dager.

A Clinical Model I: Health

A Clinical Model II: Disorder, etiology, pathogenesis

Syntax.PNG

A Clinical Model III: Universal Diagnosis Syntax

A Clinical Model V: A Clinical Problem Space

ClinicalFindings.PNG
ClinicalFindings.PNG
CTModel.PNG

A Clinical Model IV: The Formal Version

Semantic.PNG

A Clinical Model VI: Medical Semantics

Clinical Findings