top of page

EkviMed arbeider for å gjøre klinisk beslutningsstøtte tilgjengelig for alle.

Vi jobber også for å utvikle de kliniske ferdighetene til helsepersonell.

bottom of page