top of page
Copy of CFB_edited.jpg

Carl - Fredrik Bassøe

er doktor, har en master i informatikk, master i filosofi, doktorgrad i henholdsvis medisin og informatikk, professor i allmennmedisin, professor i helseinformatikk, spesialist innenfor både allmennmedisin og hematologi. Han er pensjonert konsulent i hematologi og geriatri.

bottom of page