top of page

EkviMeds misjon er å revolusjonere klinisk beslutningstaking innen medisin. Målet vårt er en verden der tilgang til helsehjelp er et kollektivt gode.

 

Globalt er det et udekket behov for helsehjelp. Det er mange grunner til det der en av de viktigste er mangelen på helsepersonell. Behovet for helsepersonell er en global utfordring, i både tettbygde og grisgrendte strøk. Etterspørselen etter helsepersonell vil fortsette å vokse de neste tretti årene.

 

For få helsepersonell betyr mindre tid brukt per pasient. I mange områder av verden er det ikke noen lege i mils omkrets, og tilgangen til helsehjelp er praktisk talt ikke-eksisterende. For mange mennesker innebærer det ingen lege i det hele tatt. Mangelen på en spesifikk medisinsk disiplin kan i verste fall føre til død.

 

Med hjelp fra beslutningsstøtte vil vi oppleve en effektivisering innen helsesektoren, og dermed mer tidsbruk per pasient. Leger vil også kunne behandle pasienter med sykdommer utenfor deres medisinske spesialitet. Sistnevnte har stor betydning, spesielt i grisgrendte strøk der tilgang til mer enn en medisinsk spesialitet kan være sjelden. I områder der avstander indikerer at et legebesøk er usannsynlig, bør annet helsepersonell kunne benytte beslutningsstøtte. Ved å undersøke pasienten og bestemme en sannsynlig diagnose vil pasienten få informasjon som er nødvendig for å ta en avgjørelse om en reise til lege er nødvendig eller ikke.

 

Derfor implementerer vi EkviMed DiCal, en beslutningsstøtteapplikasjon som vil fungere innenfor alle medisinske spesialiteter.

bottom of page